Reviewer

Purwati Zisca Diana, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia. [Scholar ID: Eb0AAAAJ]. SINTA ID : 6710027

Cerianing Putri Pratiwi, Universitas PGRI Madiun, Indonesia. [Scholar ID: ASCNsAAAAJ]. SINTA ID : SINTA ID : 6008025

Wachid Eko Purwanto, Universitas Ahmad Dahlan. [Scholar ID: EhqUTbQAAAAJ]. SINTA ID : 259433

Muhammad Ardi Kurniawan, Universitas Ahmad Dahlan. [Scholar ID: LCWXGO8AAAAJ]. SINTA ID : 6199217

Nina Quena Hadi Putri, Universitas Mulawarman. [Scholar ID: AWAemGoAAAAJ]. SINTA ID : 6023295

Wahyudi Rahmat, STKIP PGRI Sumbar, Indonesia. [Scholar ID: fwBprPoAAAAJ]. SINTA ID : 6649666

Harry Andheska, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia. [Scholar ID: Ao_izDAAAAAJ]. SINTA ID : 80255

Kiftian Hady Prasetya, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Balikpapan, Indonesia. [Scholar ID: JrLCLZoAAAAJ]. SINTA ID : 5999792

Kingkin Puput Kinanti, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP Budi Utomo, Indonesia. [Scholar ID: rMLLdHkAAAAJ]. SINTA ID : 6152576

Heny Kusuma Widyaningrum, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Madiun, Indonesia. [Scholar ID: ybAcozEAAAAJ]. SINTA ID : 6007972

Azza Aulia Ramadhani, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP Budi Utomo Malang, Indonesia. [Scholar ID: oSdfzXwAAAAJ]. SINTA ID : 6145232